تماس با ما

شماره ثابت :

پست الکترونیک :

شماره واتساپ :

فکس :

علی  فلاح حقیقی ریس هیئت مدیره9122145571
محسن رضایی نایب ریس هیئت مدیره9122400802
ثمره میر حق جو دبیر9122858019
محمد مهدی فرجی عضو هیئت مدیره9192057054
حسام بهرامی عضو هیئت مدیره9122061634
شیرین شمعی عضو هیئت مدیره9127209007
مجید علی محمدی عضو هیئت مدیره9122808537